Elektromagnetické pole, zdraví a "elektrosmog"

Motivace na téma "elektrosmog"

Kolikrát jsem slyšel debaty na téma elektrosmog, vliv elektromagnetického pole a záření na lidské tělo. Na jedné straně tábora jsou polohloupé hysterky, které se bojí kde čeho a na druhé straně polohloupí technokraté, kteří budou tvrdit, že se není čeho bát. dalnice Samozřejmě, že pravda je někde mezi tím vším žvaněním nevzdělanců. Soudruzi z elektromagnetizmu neznají ani kousek z efektů kvantového chování atomů i molekul a dívají se na člověka jako na homogenní beztvarou hmotu popsanou měrnou konduktivitou, nebo v lepším případě je napadne i permitivita a permeabilita. Přecitlivělé hysterky mají zase za to, že je může ohrozit zdroj 0,01W z wifi indoor routeru a nedochází jim, že ztrátový výkon jejich těla při sezení činí asi 150W, tedy 15000x více. Elektrotechnice se věnuji od dětského věku, pracuji ve vývoji elektroniky, vystudoval jsem ČVUT FEL a zajímá mě fyzika, chemie i biochemie a tak mám dojem, že k tématu mám co říct. Sám jsem zastánce předběžné opatrnosti, tedy vystavovat se antropogením vlivům co nejméně (tedy prachu, hluku, NOx, CO, SO2, radiace,...). Prostě mým ideálem není vícepatrová hlučící dálnice. Tedy místo, kde už zbyl jen beton, ocel, asfalt a smrad z aut. Ono se totiž ukazuje, že celé to pinožení za prchavými metami, oceněními a sebe-pomníky je stejně převážně jen bohapustá iluze z které jsou živi ti, co vlastní fabriky a doly. Veřejně prohlašuji, že odmítám být spojován s paranoiky a hypochondry hlásající iracionální šílenství elsmogu, čipování a NWO. Mě zajímá pravda bez ohledu na aktuální obscesi k technologím. Zároveň ale prohlašuji, že ač s drtivou většinou udělených cen balvanů Sysifosu souhlasím, ty lidi včetně nafoukaného Grygara nemám rád. Nechovají se čestně a udělali už pár fatálních přehmatů, kreré odhalily jejich činnost inkvizice. Pro Grygara je Nobelova cena skrytým vysněným cílem, aby se mohl pyšnit. Pravda je pro něj druhořadá. Uvědomte si, že Grygar a spol. nikdy nic zásadního neobjevili, má jen tituly a kopíruje cizí práce. Kdo má na to, aby zpochybnil stávající teorie a představy, přinesl nové vhledy je zpočátku ostrakizován, vysmíván. Zároveň většina takových samozvaných mudrlantů jsou blázni. Pravda je jediné co odděluje šílenství od geniality.

Zatím jediné vědecky prokázané vlivy "elektromagnetického smogu" velmi přehlížené jsou: Světlo v noci - hlavně modrá až zelená složka do 550nm, která blokuje tvorbu melatoninu. Světlo v noci: pravý "zabiják", který stojí za autoimunitními nemocemi, řadou rakovin a zřejmě i za alergiemi (zkoumáno). Druhý vliv, který je zatím zkoumaný, ale indicie existují: proměnlivé magnetické pole, které zatím neznámo přesně jak, způsobuje anomálie ve vyplavování melatoninu. Výsledek je dlouhodobě podobný jako světlo v noci. Pokud máte blízko postele rozvod NN, kterým v noci teče proud, měli byste toto přehodnotit. Viz dále.

I jako technik elektro inženýr se musím přidat k postoji Ing. Jaroslava Nováka k nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením č. 291/2015 Sb. http://empvf.cz, hygienické normy se rozvolňují a mezitím, co já jako vývojář řeším kvůli EMC/EMI desítky mikrovolt na metr rušivého napětí, hygienici povolují ozařovat lidi milionkrát vyššími intenzitami! Povolený mikrovlnný výkon se zestonásobil od roku 2000 (intenzita se zdesetinásobila)! Mám zatím štěstí, že nejbližší dvě BTS od mého domu je 60m a 120m, takže jsem na hraně limitů roku 2000. Já sám bych 5m před BTS anténou normálně pár hodin pracoval, krátkodobě je to nezajímavé. Sám jsem instaloval i řadu antén v 5 GHz pásmu, měl před parabolou o zisku 25dB hlavu, ale upozorňuji, že to všechno jsou případy s maximálním vyzářeným výkonem do 1W EIRP a expozicí řádově desítky minut. To krátkodobě nemůže vypálit ani oči, ale abych 24 h denně seděl před hlavním lalokem antény o zisku minimálně 10dB a výkonu 20-30W ? Děkuji, nechci! Znám totiž kolegu, který dělal měření na výkonových TV vysílacích anténích soustavách a po každém měření zvracel a měl teploty. A to samozřejmě nemohl stát před hlavním lalokem, protože by ho EM pole upeklo.

Prosím čtenáře, ať pochopí, že tento text je hypertext - tedy hovořím a všude od pojmů, kterým můžete nerozumět vedou odkazy na wikipedii apod. Nebudu opisovat to, co již bylo napsáno. Tento text je spíš průvodce souvislostmi. Takže klikejte - a otvírejte si to do nových oken. Pokud si nedáte práci s tím, abyste vektorový prostor, vektorová pole a elektromagnetismus pochopili, pak prostě zůstanete nevzdělaní a každej hajzl vám bude mazat med kolem huby a věšet bulíky na nos! Maxwellovy rovnice popisují plně a přesně to, co používáme v elektrotechnice. Nic nelze ubrat, nelze nic zmrzačit. Je to Zákon, který buď chápu jako celek, nebo nechápu nic.

Toto Jsoucno "Elmagu" vytesalo jako svůj projev:

Uvedení do teorie elektromagnetického pole pro laiky

Aby čtenář pozoruměl následujícímu textu, který se snaží objasnit potenciální nebezpečí elektromagnetického pole, je nezbytné krátce uvést základní pojmy z fyziky. Nechci zde mlžit vodními a podobnými analogy elektromagnetického pole, protože rovnice hydrodynamiky mají od elektrodynamiky hodně daleko. Snad jen v extrémních zjednodušeních se sobě trochu podobají. Celá matematika, která pole popisuje je jen "abstraktní čehosi", co zde ve vesmíru existuje. Nehledejte v elektronech "barokní-materialistické" kuličky ani jen "vlny", jsou to nejspíš vlnočástice a nikdo pořádně nechápe co to vlastně je. Umíme to jen spočítat, ale Boha asi nikdo z nás nepochopí rozumem. Buďme před tímto zjevením pokorní, prosím. Kdo se pokoušel pochopit Božství rozumem zanedlouho skočil v blázinci ;-). Důležité pro nás je, že elektromagnetismus - tedy elektromagnetická interakce tvoří náš svět jak ho známe. Od kamenů, půdy, vody, oblohu, naše těla. Drží molekuly pohromadě, napájí počítače, motory, vlaky. Toto pole tu je a interaguje i s naším tělem. A jako všechy síly Světa, je dobrým sluhou a zlým pánem.

Těch modelů elektromagnetického pole je více - např. buď přes definice elektrického a magnetického vektorového pole, nebo pomocí vektorového potenciálu.

vírové pole Pokud si nedovedete představit, co se za takovým abstraktním polem může skrývat, představte si třeba vír ve vaně, když jí vypouštíte. Toto je příklad vírového pole, kde rychost a směr každé velmi malé kapičky vody definuje právě ono pole - šipka jejíž poloha určuje polohu elementu, směr šipky ukazuje směr a velikost šipky rychlost (m/s). Schválně neuvádím zavádějící pojem molekula vody, protože molekula vody podléhá tvrdě termodynamickým zákonům mikrosvěta a její pohyb i ve víru bude dosti chaotický načež bude průměrně převládat směr kudyma teče voda do kanálu (tmavě fialový kruh). Všimněte si prosím jak matematická abstrakce "vektorová pole" směle zahodí něco tak výpočetně nepraktického jako molekulu, nebo elementární částici! V té teorii to prostě NENÍ! Ve zjednodušené hydrodynamice se směle zahodí i viskózní síly uvnitř kapaliny, čímž vznikne hydrodynamika takzvané supratekuté tekutiny ("suchá voda"), což je jedině supratekuté helium!

Elektromagnetické pole je modelováno vektorovým polem intezity elektrického pole E a magnetickou indukcí B (může se použít pro zjednodušení zápisu i další - el. indukce D a intenzita mag. pole H) a lze jej rozdělit na několik podtypů vzhledem k časové proměnlivosti s kterými se můžeme v praxi setkat. S elektrostatikou se setkáváme dnes a denně - česání vlasů, nebo ze syntetického oblečení, klíčenky - flash buňky pamětí, SSD. S magnetostatikou také: magnety na lednici, magnetické harddisky.

Známý vliv elektromagnetického pole na živé organismy

Elektrostatické a kvazistatické pole pokud je takové intenzity, že nevytváří výboj je pro živé organismy neškodné ve velkých řádech, protože buňky, krev je značně vodivý solný roztok i když heterogenní. Tělo je tak defakto ekvipotenciálou, podobně jako faradayova klec. Koróna, výboj už by mohl působit tepelně a organismus zničit prostě spáleninou a případnou elektrolýzou tkáně. To potvrzuje i fakt, že mezi zemí a nebem je díky bouřkové aktivitě elektrostatické pole asi 100V/m. To, že nedosáváme ránu, je dáno pravě tím, že naše tělo když stojí na zemi okamžitě svede velmi slabý proud do země a naše tělo je ekvipotenciálou se zemí. Dá se tedy dost dobře očekávat, že pole kolem 1000 - 10 000V/m krátkodobě člověku nic neudělá. A to můžeme pozorovat - podejdeme nebo stojíme pod vedením 400 kV, které nám visí přibližně 30-40 m nad hlavou a nic na sobě necítíme, maximálně při vlhčím vzduchu je slyšet sršení. Zlaté pravidlo: pokud se silnému elektrostatickému poli řádu >200V/m nemusím dlouhodobě vystavovat, tak to NEDĚLÁM. Není to přirozená součást prostředí v kterém žijeme. Běžné elektrostatické pole je cca 100V/m a to jsme si zvykli. Bát se projít pod dráty ZVN 400kV je směšné, ale postavit si tam chatičku už je dost blbej nápad.

Kvazistatiské pole rozvodů nízkého napětí 3x400V a 230V/50Hz. Ačkoliv neexistují přímé důkazy, že by pole od vodičů sítě mělo nějaký vliv, doporučuji z hlediska předběžné opatrnosti aspoň ve spánku tělu dát pokoj a svatý klid. Tedy u postele nemít dráty 230V přímo u těla. Já sám mám nejbližší vodiče trvale pod napětím dále než 2 m od těla. Když jsem je měl 0,5m pod hlavou a podél těla, lze naměřit 5-6Vrms mezi tělem a zemí na odporu 10Mohm. Takže přes tělo tečou v takovém případě kapacitní proudy v řádu stovek nA (0.1e-6A). Po úpravě už je mezi tělem a zemí meřitelná hodnota asi 1V na 10Mohm. Těžko říct co to s tělem dělá dlouhodobě. Moje nervy to určitě necítí, tak abych cítil brnění, ale vystavovat se tomu celý život? Opět si myslím, že je tu na místě racionální rezervovaný přístup. Aspoň v noci tomu tělu dám pokoj, když už ve dne přijdu do styku s řádově silnějšími intenzitami. Lampička u postele? Ale vážení, stačí vám jedna jantarová LEDka o výkonu 0,1W při cestě na WC. V žádném případě bílá! V noci se stejně svítit nesmí, abychom si nenarušovali cirkadiánní cykly! Taky jsem se odnaučil svítit večer a v noci a vyléčil se z alergií!

Magnetostatické pole může potenciálně ovlivňovat biochemické procesy v buňkách, protože štěpí kvantové energetické hladiny elektronových obalů atomů (Zeeman effect). Nízká pole v řádech militesla (mT) jsou asi biologicky neškodná (nošení zázračných magnetů na rukou apod. nezpůsobuje upadnutí kočetin..), ale velmi silná pole by mohla narušit dynamiku biochemických reakcí. Jenže s takovými intenzitami se běžně nemůžeme setkat, na to jsou třeba supravodivé magnety (do 10 T) nebo se nechat vystřelit k nejbližší neutronové hvězdě (pole nad 1 000 000 T). Je to podobné jako se stabilními izotopy prvků - když je jich málo, tak to tělu nevadí, jejich slabě rozdílná reaktivita se neprojeví, ale když bychom uměle zvětšili jejich přirozený výskyt např. vypitím velkého množství deuterované vody, tak nás to pak zabije, ačkoliv jde o stabilní (neradioaktivní) izotop vodíku. Mírná změna v reaktivitě deuteria oproti lehkému vodíku se projeví kolapsem biochemických reakcí v buňkách. Zlaté pravidlo: pokud se silnému magnetostatickému poli řádu desítek a více mT nemusím vystavovat, tak to NEDĚLÁM. Nebudu si na sebe lepit "zázračné magnety na celodenní nošení" a nebudu se bát krátkého vyšetření např. magnetickou rezonancí (MRI), prostě proto, že zdravotní riziko MRI je několika-řádově nižší než špatná diagnostika onemocnění. Silná a dlouhodobá magnetostatická pole nejsou přirozená součást prostředí v kterém žijeme tisíce let. Běžné geomagnetické pole je v řádu 20 - 70 uT (mikro tesla) a na to jsme si zvykli. Spíš než utrácet nehorázné peníze za kokotinu jako Kosmodisk si zajděte ke kvalitnímu fyzioterapeutovi a svoje záda udržujte zdravá cvičením a ne magnetováním pičovinami! Páteř je z obratlů a je určená k pohybu a né k magnetizování.

magneticka indukce vodice ckyky 3x1,5mm

Pro představu - vodič, kterým protéká proud 10A kolem sebe vytvoří indukci 2 uT ve vzdálenosti 1 m. Při proudu 100 A je to 20 uT, při proudu 10A a vzdálenosti 2m je to 1uT. Zde je kalkulátor Magnetic Field of Current. Z toho plyne, že člověk se vystavuje polím srovnatelným se Zemským při sváření obloukem nebo při pobytu u silových rozvodnic 3x400V např. v mrakodrapu, kde na fázi můžeme čekat proudy 100 A a více.

Vpravo je graf, který znázorňuje indukci od běžného instalačního vodiče CYKY 3x1,5mm, který se používá pro rozvody 230V/50Hz v budovách při zapnutém spotřebiči o zdánlivém příkonu 230 VA. Vzdálenost os fáze a nuláku je 3mm. Je vidět řádový vliv obou polí od fázového a nulového, jak se vzájemně "vyruší".

Po léta na sobě pozoruji, že na mě má vliv geomagnetická bouře způsobená sluneční erupcí. Tj. náhlé změny geomagnetického pole způsobené koronální erupcí Slunce (CME). U mě to má vliv na spánek. Když je silná geomagnetická bouře, budím se, je přítomno hodně snů zasebou a jsem pak přes den unavený někdy až jako po flámu. Když bouře trvá několik dní, jsem pak podrážděný a nervózní. geomagnetická bouře březen 2015 To je moje osobní zkušenost a můžete to mít i jinak, ale pyšně nad tím mávnout rukou nejde. Tyhle magnetické bouře dokážou zničit i distribuční transformátory VN, ZVN o výkonech stovek MW. Družice NOAA měří při těchto událostech náhlé změny magnetického pole Země v amplitudě stovek nT (1nT=0,001uT). Vlevo je ukázka události velice silné geomagnetické bouře v březnu 2015. Z tohoto bych si troufnul odhadnout, že člověk by v noci neměl být trvale vystavený rychle proměnlivému magnetickému poli v řádu 10 - 100 nT. Hodnoty kolem 1 nT asi nemají žádný význam a na spánek asi nebudou mít vliv. Z toho plyne odhad, že bychom neměli mít hlavu blízko střídavých silových rozvodů 50/60Hz, kterými přes noc teče proud. Příklad: rozvodnice je na chodbě a postel mám za stěnou tlustou jen 30 cm a ležím hlavou ke stěně. To je špatně. Minimálně si lehněte obráceně, nohama ke stěně. Troufám si spekulovat, že magnetorecepce nebude umístěná v palci u nohy, ale blížeji CNS. Spekuluje se, že je v oku. Což by pak pěkně sedělo s tím melatoninem, pokud by se signál dostal do nervové dráhy k suprachiasmatickým jádrům. Každý metr od vodičů zanamená přibližně řádový pokles pole (uvažujeme fáze a nulák blízko sebe a tím se snížení pole posiluje). Mimochodem v časopisu Vesmír (tuším 2Q2016) vyšel článek, kde se autoři zabývali nějakými anomáliemi v produkci melatoninu (hormonu biologické noci) dobytka v těsné blízkosti VVN linek. Spekuluje se na vliv magnetických polí o nízké frekvenci. Takže dlouhodobý pobyt v blízkosti linek VVN ale i rozvodů 230V je stále opředen otazníky a to co já pozoruji na sobě při geomagnetické bouři minimálně neprotiřečí tomu článku o melatoninu. Všiměte si prosím toho, že statické pole Země je typicky 50 000 nT a to nám nevadí, ale malé rychlé změny pole kolem 100 nT (řádově minuty až milisekundy) už mají pozorovatelný efekt. Já bych vedle vedení VN bydlet teda nechtěl a možná se dočkáme v budoucnu nařízení, které bude vyžadovat ochranné pásmo v desítkách metrů od krajů vedení bez zástavby. Velmi podobná je situace s rozvodem nízkého napětí 230V nebo 3x400V, kterým v noci teče velký proud (10-100A) a který máme od hlavy blíže jak 5 m.

Elektrický proud protékající lidským tělem. Jelikož svaly našeho těla jsou řízeny nervy, které jsou složené z iontových kanálů a povely se přenáší tedy elektrickým impulsem, na svaly působí i elektrický proud.

Zlaté pravidlo: pokud se jakékoliv formě elektrického proudu nemusím vystavovat, tak se mu nevystavuji. Elektroléčba s malými proudy je asi neškodná, ale šahat prsty na stovky voltů končí typicky v lepším případě spálenou kůží Bohužel vlastnoručně nekolikrát zažito, i pár milimetrů černé kůže smrdí úžasně! Kopanců z 230V sítě, to ani nepočítám. Když už lezete do rozvaděče 230V/50Hz nebo 3x400V/50Hz pod napětím, tak pracujte zásadně Pravou rukou (proud v případě nechtěného dotyku jde mimo srdce) a levou mějte v kapse u kalhot. Ne abyste se drželi kovové uzemněné krabice rozvaděče! Obuté boty se světlou nevodivou podrážkou a ne holínky (guma plněná vodivým uhlíkem)! Dobrej nápad je používat i tenké rukavice (polyester/balvna) v kterých se nepotí ruce. Navíc se taková činnost nesmí provádět bez přítomnosti druhé osoby, která v nejhorším vypne napájení, vyprostí pracovníka a zahájí oživování. Navíc mám povinnost informovat, že dle zákona takovou činnost má povolenu jen osoba "znalá" (nebo vyšší) dle vyhl. č. 50/1978 Sb, takže kdo nestudoval elektro nemá v rozvaděčích ani v zásuvkách 230V co dělat!

Elektrická energie se šíří kolem vedení a její hustota je dána Poyntingovým vektorem. Jediné dva případy, kdy je pole plně prostorově uvězněno a ohraničeno je koaxiální kabel, nebo vlnovod. Můžete si to představit jako mrak či jakýsi éther kolem vedení, který proudí ve směru od elektráren ke spotřebičům. Vzhledem k tomu, že fotony jež jsou nositelem elektromagnetického pole mají nenulovou hmotnost, šlo by spočítat kolik kilogramů hmoty se dopraví přes vedení. A jelikož platí E=mc2, bude to pár (cca 1250gramů hmoty změněné na teplo při výkonu 1GWe (3,5 GWt) /rok) za rok a bude to asi 28% množství o kolik klesne váha paliva reaktoru po rozpadu uranu 235U (a dalších radionuklidů) v jaderných elektrárnách (jejich účinnost je typicky 28%). Právě kvůli tomu, že tento mrak kolem vedení nesoucí gigawatty vedením VVN, ZVN protékající příčným průřezem v okolí v rozsahu několika desítek metrů, není zrovna chytré se vystavovat takovému tekoucímu výkonu trvale. Když by šlo o vlnovod o rozměru 20x20m, tak hustota výkonu bude při 1GW přenášeného výkonu 2500 kW/m2 což je asi 2000x více než intenzita slunečního záření na zemi. Samozřejmě nejvyšší hustota tekoucího výkonu je mezi vodiči třífázové sítě vysoko nad námi a u země už je pole řádově slabší. Vtip proč nás toto pole neupeče za pár vteřin, je právě v tom, že velká část pole (50Hz) námi prostě projde skoro jako rentgen (nejvíce magnetická složka) a škody nenarobí, navíc díky velké vzdálenosti těla od vedení tvoříme se zemí skoro ekvipotenciálu, ale i tak námi teče z/do země malý (kapacitní proud) vůči vedení. Odborně bychom řekli, že naše tělo je materiál s velmi nízkými ztrátami pro 50Hz vlnu. S frekvencí kolem 2,5GHz by to dopadlo okamžitou smrtí upečením (čehož využívají mikrovlnky).

Elektrický proud (náboj/sekundu) je veden naopak pouze ve vodičích v podobně driftujícího (částečně chaoticky proudícího) elektronového plynu v kovové vazbě vodičů. Driftová rychlost elektronů je v řádu milimetrů za sekundu.

Prosba: pokud máte někdo software pro výpočty konečnými prvky pro elektrostatiku a magnetostatiku, dejte mi prosím vědět. Rád bych si numericky spočetl jak silná pole se můžou pod 400kV vedením skutečně vyskytovat. Přecijenom jde o složitou úlohu 3 vodičů jejichž okamžitý součet napětí i proudu je roven nule vůči rovné desce.

Hloubka vniku, nelinearity tkáně a mobily

Abychom mohli pochopit všechny detaily chování elektromagnetické vlny v heterogenním (různorodém) prostředí, je nutné zavést pojem hloubka vniku. Jde o případ analýzy elektrosmogu či blízkého elektromagnetického pole vysílacích antén, které působí na tkáně.

Elektromagnetická vlna (tedy jakýsi oblak energie) vyslaný z antény vysílače se šíří ve vzduchu rychlostí světla a v případě, že dopadá na jiný materiál (cihly, beton, železobeton, voda, kůži, kost, mozková tkáň,...) mění se zaprvé její rychlost šíření, která je daná permitivitou, permeabilitou a vodivostí prostředí. Všechny tyto parametry jsou závislé na frekvenci. Příkladem nechť je voda. Při frekvencích řádově kHz je relativní permitivita 80 a při 2GHz je již jen 10-20 (závísí velmi na teplotě!) Pokud materiál vykazuje nenulovou vodivost, pak dochází v samotném materiálu k indukci proudů, které způsobí, že část energie se odráží zpět (odražená vlna) a část energie se mění na teplo v objemu materiálu.

Intuitivně: čím vyšší vodivost bude materiál mít a čím tlustější bude, tím více energie se odrazí zpět a méně se změní na teplo. Hloubka vniku je z definice tloušťka vrstvy materiálu, kdy intezita pole poklesne na 1/e (= cca 0,368).

Jak je to tedy s mobilním telefonem? Mobilní telefon má výkon 1 - 2 W, což je nejvýkonější zdroj vysokofrekvenčního elektromagnetického záření s kterým se běžný člověk setká, pokud zrovna nestrká hlavu nebo zvířátka do mikrovlnky. Vlnová délka pro GSM 1,8/1,9GHz je 16,6/15,7cm. Z toho je zřejmé, že blízké pole antény nelze koncentrovat do malého objemu. Rozměry mobilů jsou srovnatelné s vlnovou délkou na které komunikují. Anténa mobilu je konstruována samozřejmě tak, aby vyzařovala do pravé polokoule prostoru (pokud držím mobil pravou rukou u pravého ucha), tak aby hlava nezpůsobovala útlum signálu (to je prostý technický požadavek a jakákoliv konspirace je nesmysl). Přesto část pole se prostě dostane do hlavy. Můžu vám směle říct, že to není zanedbatelná hodnota. Protože předozadní poměr (činitel zpětného záření) 25-30dB (300-1000x slabší výkon) antén na 5.5 GHz jsou plné paraboly o průmeru asi 40cm!

Proč je na místě minimalizovat průnik pole z antény kolem ucha a spánku? lidsk0 ucho

Nad to všechno mozek je defakto "tuk" (samé axony s myelinnovými pochvami), takže bude mít nejspíš špatnou vodivost a hloubka vniku v mozkové tkáni bude vyšší než ve svalovině.

Nadpadá mě jeden problém, který by mohl eventuelně působit někomu potíže. Jelikož mozek je dosti složitý, heterogenní s všelijakými iontovými pumpami, kanály,... Tedy prostředí, které může vykazovat nelineární voltampérovou charaketristiku. A tím pádem nelze vyloučit, že na těchto strukturách by se mohlo část vysokofrekvenčního elektromagentického pole právě na nelineárních impedancích "demodulovat" a vysílanými bursty kolem 600us dráždit nervy . Stejný efekt lidé znají z levnějších rádií a zesilovačů, když k ním přiblíží mobilní telefon a zrovna volají (rádio vtipně "cvrdliká"). Rádio i zesilovač je plný tranzistorů a diod, na jejichž nelinearitách se právě RF pole "amplitudově demoduluje" jak je popsáno níže.

Pomocí nelineárních impedancí (např. diod, diodových směšovačů) se právě v oblasti mikrovln provádí násobení kmitočtu či modulace. Pokud nechápete o co jde, tak vlna je např. sin(wt-x) a když jí umocním v obecném polynomu (tedy projde nelinearitou) vznikají produkty: Kvadrát x2: 2sin2(x) = 1 - cos(2x) . Vidíte, že krom dvojnásobné frekvence vznikne i stejnosměrný produkt (1) a to je právě kámen úrazu. Tohle už nejsou GHz, ale nízkofrekvenční bursty (části dat vysílané v TDMA) v řádu stovek Hz! A spolehlivě může nervy už dráždit. Mobily totiž nevysílají CW (continous wave), ale používají ono TDMA - time-division muliple access. Tedy vysílají k BTS jen v krátkých časových úsecích a ty by mohly produkovat v tkáni slabá nízkofrekvenční napětí.

Domnívám se tedy, že zvláště při telefonování v železobetonových budovách, nebo v místech se slabým signálem, kdy telefony musí zvýšit výkon kvůli útlumu je mozek vystaven silnému poli, nelze a priori vyloučit krátkodobé negativní efekty pole na uživatele, které byť zlomkem, proniká uchem a spánkem k mozku. Nicméně půjde o diskomfort a nikoliv o potenciální vznik nádoru (viz dále).

Na vliv wifi můžeme rovnou zapomenout, protože tam jde o výkon řádově nižší a díky tomu, že nemáme router nebo notebook přilepený k hlavě tak jsou elektromagnetická pole nejméně o tři řády slabší než od telefonu. Pokud přesto máte pocit, že jste na tato mizivá miliwattová pole citliví, je na místě provést s vámi dvojitě slepý nezávislý test - nelze totiž vyloučit sugesci a nelze ani vyloučit hypersenzitivitu! Já třeba nemůžu moc chovat kočky a jíst citróny, protože se moje tělo rozhodlo, že na ně bude reagovat hystericky (alergie) ;-)

Pokud máte na vašem domě BTS - nebojte se toho, hůř na tom jsou sousedi naproti, kterým ty antény praží do oken! Vy jste ve stínu anténí soustavy. Zase tu ale platí: pole od BTS s výkony do desítek W jsou oproti mobilu přímo u hlavy zanedbatelná pokud jste si do býváku nezavedli přímo jednu anténu! Navíc BTS nevysílají pořád, ale jen ve chvíli když někdo v dané buňce telefonuje a potřebuje spojení s BTS! Já mám osobně mnohem větší pifku na DVBT vysírače - obsah mediálních sraček televizních kanálů debilizujících národ nějak nekompenzuje zbytečně vyzářený výkon na Žižkově 3x 100 kW. A to kontinuálně 24hodin denně blijou blitky z Novy, Primy, ČT aj. Když si to pak dám do souvislosti s blokováním tvorby melatoninu večer díky modrému světlu z LCD televizí, je to ideální kombinace jak si skutečně zadělávat na rakovinu bez ohledu na záření VHF/UHF.

nebezpecne neionizujici zareni

Co určitě není dobrý nápad, je stát před výkonovými vysílacími anténami v pásmu (10MHz až jednotky GHz), kdy naším tělěm pronikají kilowatty, které náše tělo zahřívají zevnitř (hluboko v podkoží) a my necítíme toto vznikající teplo přímo, protože máme senzory na teplo jen v kůži. Toto je právě nebezpečné, můžeme se "uvařit" doslova zaživa. Navíc pro mikrovlny platí (například mikrovlnka pracující na 2,5GHz): uvědomte si, že pokud budete zírat do ústí vlnovodu nebo magnetronu a pustíte si to do ksychtu pár set W, tipuji si, že první co se uvaří jsou vaše oči (sklivec), protože jím neproudí žádná krev a není inervován - čili nic necítíte a proudící krev nemůže sklivec ochladit! Proto, pokud se někdo chvástá, že si pustí magnetron z mikrovlnky s výkonem 600-800W do místnosti bez krytí kovovou síťkou a klidně se k němu přiblíží, je to idiot. Zaprvé hazarduje, že si popální vnitřní tkáně v tělě a zadruhé hrubě překračuje zákon. Stále dokola mějte na paměti hloubku vniku - sluneční záření v létě má hustotu výkonu asi 1200W/m2 (kolmý průmět), takže když se opalujeme, na tělo nám dopadá ROVNOMĚRNĚ asi 400W, ale jeho hloubka vniku je pár milimetrů, takže naše podkoží vnímá tepelné účinky. Navíc se velká část záření na naší zpocené a mastné kůži odrazí, takže efektivně se přemění na teplo možná jen 200W. To neplatí ale o mikrovlnách (1-10GHz), ty prostupují mnohem hlouběji a navíc ústí magnetronu jehož rozměry jsou pár centimetrů, dosahuje hustota výkonu při celkovém výkonu 800W tisíckrát vyšší (1000 000W/m2) hodnoty než má Slunce! Samozřejmě, když budu od magnetronu několik metrů, pak přesává být nebezpečný, protože klesá hustota výkonu. Nebezpečí ale hrozí v tom, že mikrovlny narozdíl od světla nevidíte a můžete si ublížit nešťastnou náhodou.

Energie kvanta, elektronvolty a ionizující záření

Jelikož elektromagnetické záření má i částicovou povahu a v případech analýzy chemických vazeb se hodí právě tento pohled a použití jiných jednotek reprezentující energii kvanta což odpovídá frekvenci záření a nikoliv výkonu ve wattech! Tato energie se vyjadřuje v elektronvoltech (eV) a její přepočet na frekvenci je dán energie (eV) = planckova konstanta krát frekvence, nebo (planckova konstanta krát rychlost světla) lomeno vlnová délka.

Například zelené světlo 532nm má energii kvanta asi 2,33eV. Elektronvolt je přesně energie kterou potřebuji vynaložit na to, abych zvýšil potenciál jednoho elektronu o jeden volt.

nebezpecne ionizujici zareni

Jelikož chemické vazby jsou tvořeny "propojením či prolnutím" elektronových orbitalů či snad "oblaků" a tyto vazby jdou popsat takzvanou vazební energií, kterou je nutné překonat aby došlo k narušení vazby. Můžete si to zjednodušeně představit tak, že je potřeba do molekulární vazby trochu "šťouchnout", aby se uvolnila. Stejně můžete štouchnout fotonem do atomu, aby se uvolnil jeho elektron z orbitalu. A to je právě to, oč jde v okamžiku analýzy vlivu záření na živé organismy z hlediska mutagenity - rozklad, rozpad bílkovin, DNA.

Stanovit přesnou hranici nebezpečného záření na naší lidskou DNA by bylo asi dosti krkolomné. Proto se opřeme o naši každodenní zkušenost. Již víme, že viditelné světlo (od červené do modré, tedy energie od 1,8 až 3 eV) nám neškodí. Víme ale, že takzvané ultrafialové UV (nad 3,8eV) začíná způsobovat mutace v kůži. UV záření ale neprostoupí hluboko do tkáně, takže způsobuje jen kožní nádory - melanomy. Takové záření už začínáme považovat za ionizující! Dokáže způsobovat změny v chemických vazbách a to hlavně v DNA! Když zvyšujeme energii dále (stovky až tisíce eV), dostáváme se do oblasti takzvaných rentgenových paprsků (X paprsků), které mají zase dobře prostupují tkání a proto je používáme pro pořízení rentgenu. Nukleární reakce, rozpad jader atomů uvolňuje energie v řádu stovek tisíc až desítek milionů elektronvoltů, toto se nazývá gamma záření. To je velmi nebezpečné, protože jeden foton než proletí tělem může na své dráze poničit statisíce vazeb.

Pro živé organismy z hlediska mutagenity (ionizující záření) jsou všecha záření nad přibližně 3,8 eV (kratší než 320nm) - UVB. Škodlivost záření se vyjadřuje v takzvaném dávkovém ekvivalentu (dávkce závislé na typu záření). Intuitivně to můžete pochopit takto: když se opalujete krátce a postupně a "negrilujete se" celé dny, pak je i celková dávka UVB záření nízká. Proto lidé, kteří se opalují méně a pravidelněji mají mnohonásobně menší vznik rakoviny, než ti, co se grilují celé týdny. Situace je trochu složitější proto, že naše tělo má mechanizmy jak se UVB bránit - a to kožním barvivem melaninem, které právě způsobí zhnědnutí a působí prostě jako filtr. A proto je lepší se během jara a začátku léta občas krátce vystavovat slunečnímu záření, abyste si vytvářeli melanin a přirozeně si na letní dny s velkými dávkami UVB zvykli. Pak se vám nestane, že se "nenamažete" zaručeným ultra UV filtrem - krémem za velký peníz a nespálíte se, což v kůži doslova způsobí odumření části buněk a to je mnohem horší. Buňky většinou spáchají apoptózu (řízenou buněčnou smrt) kvůli poškozenému DNA, nebo je UVB zničí zcela, ale... některé mohou zůstat s mutací.

Jelikož náš organismus má i samoopravné schopnoti na úrovni DNA, různé záření působí destrukivně jinak. Fotony mohou tělem proletět bez časté interakce, a proto nám umožňuje udělat onen noroticky známý rentgenový snímek. Pokud máte zlomenou končeninu, páteř nebo cokoliv co není vidět, je adekvátní se vystavit krátému působení ionizujícímu záření na úrovni stovek eV, které vám defacto nic neudělá - maximálně zabije pár buněk, což tělu vůbec nevadí. Jenže přesná znalost aktuálního stavu je pro život mnohem důležitější než těch pár mrtvých buněk. Všechno je to hra o pravděpodobnost!

A proto potenciální mutagenita (vliv na bílkoviny nebo DNA) pole od GSM nebo wifi je hrubě nepravděpodobná, jelikož 1,8GHz znamená energii fotonů cca 7,5 mikroelektronvoltů (ueV), tedy milionkrát nižší než viditelné světlo! Světlo, které na nás dopadá ze Slunce má energii o šest řádů vyšší (2-3eV). Kdo četl zajímavé poznámky Ervina Schrödingera, ví, že vyšší mutagenní efekty má prostě fakt, že naše tělo má 36.5°C a to díky tepelnému pohybu.

Upozornění: Jediné možné technické řešení pro snížení elektromagnetického pole generovaného jak vysílači tak technologickým rušením (výboj, spínání) a blesk, je vytvoření komory z vodivého materiálu (lepší faradayova klec). Toušťka a materiál závisí na frekvenci od které chcte pole utlumit. Jakékoliv vstupy do této komory musí být realizovány útlumovými vlnovody v podobě včelích pláství, dveře po celém obvodě vybaveny pružinovými kontakty.

V dnešních možnostech nelze širokopásmově omezit interferencí nahodilá elmag. pole do pásma GHz, proto všechny blikající krabičky, které vám prodávají podvodníci za veliké peníze jsou PODVOD! Navíc jsem viděl takové blikající krabičky s modrými a zelenými LED, které právě naopak večer a v noci člověku prokazatelně škodí, protože narušují cirkadiání rytmus den-noc!

Odpovědi na dotazy čtenářů

Nástřešák v řadové zástavbě 3x400V/do 100A/50Hz/střídavé

Dobrý den, objevil jsem Váš článek o EM poli různých frekvencí a mám dotaz: Nechal jsem si změřit na domě elektrosmog a jediný problematický moment je NN vedení po střechách naší řadovky, od kterého bylo změřeno podle denní a noční doby a vzdálenosti od vedení cca 2-15 mG (200 - 1500 nT), bezprostředně pod vedením v podkroví až 50 mG (5000 nT). Průměrná hodnota v obytném prostoru mi vychází cca 600 nT. řadový domek s nadstřešním vedením 3x400V, elektrosmog Jaký je Váš názor na tuto zátěž a vliv na lidský organismus, případně jak byste řešil omezení vlivu tohoto EM pole ? Náš dům je 2. dům od trafostanice, takže je dále za námi napojeno cca 30-40 domů. V.Č.

Řekl bych, že tohle je dosti tragické řešení ve chvíli kdy si lidé zrekonstruují půdu a udělají si tam ložnici. Ostatně i sám pan V.Č. pod tím vedením špatně spal a to ještě před tím, než se začal problémem takzvaného elektrosmogu zabývat. Pořídil si měřák Trifield Meter Model 100XE americké výroby, který jsem měl v ruce i rozebraný. Z technického hlediska to považuji za šrot a ne za seriozní měřicí přístroj. Už kvůli neploché citlivostní křivce. Plošný spoj hrůza, dobastleno, nízká odolnost proti EMI. Magnetickou indukci to měří 3ose cívkami a frekvenční kompenzace je tak zprasená, že v pásmu technických "silových" frekvecí 40-500Hz vzůstá citlivost přesně podle indukčního zákona tj +20dB/dekádu. Panu V.Č. jsem sdělil, že to bude měřit nesmysly, harmonická zkreslení v síti notoricky přítomná to zveličí desetinásobně, takže výsledek bude nesmysl. Závěr: jelikož dům je jako jeden z prvních a nadstřešním vedením tečou desítky až stovky ampér (řada lidí má prý přímotop nebo bojler), považuji za nevhodné pod tímto vedením spát na základě teoreticky vypočtených polí, která dosahují až jednotek uT. Měřicí přístroj, který byl použit je ale na zahození. Je to výrobek, který jen podporuje smogovou hysterii. Aby vůbec něco "naměřil", má záměrně upravenou frekvenční charakteristiku. Spíš než pobíhat po domě s elektrosmogovým měřákem bych se prostě od vedení na noc vzdálil aspoň 5 metrů daleko. Odstínění 50Hz magnetického pole je totiž velmi svízelné i při použití ocelových plechů toušťky 3mm. Ideálně přeložit vedení do země. Střídavé magnetické pole technických frekvencí velmi pravděpodobně narušuje biorytmus den-noc, protože ovlivňuje sekreci melatoninu.

Solární elektrárny (FVE) na střeše do 600V/10A/stejnosměrné

Dotaz: Dobrý den Prosím Vás, přečetl jsem si Váš zajímavý článek o vlivu elektromagnetického pole na člověka a chtěl bych se Vás zeptat na Váš názor na instalaci fotovoltaické elektrárny na stře rodinného domu. Jedná se o zařízení, které se provozuje na napětí 600 až 1000V stejnosměrné. Pokud mám takové zařízení tak 2m nad hlavou... Považujete toto za zdravotní riziko? Děkuji za ochotu S pozdravem T.B.

Dobrý den, Co se týče vlivu - to napětí i proud je stejnosměrný, tušíte kolik to bude kW? Při napětích 600V a výkonu do 5kW jsou proudy do 10A což ve vzdálenosti 2m dělá magnetostatické pole o intenzitě (přesně indukci) 1uT (1 miliontina tesla), to je tak slabé pole, že bych se toho vůbec nebál. Stále mějte na mysli, že magnetické pole země je cca 30-60uT což je minimálně 30x více než pole vytvořené vaší elektrárnou při plném výkonu. Abyste měl další srovnání - magnetická rezonance (MRI) potřebuje magnetickou indukci do 10 Tesla, aby vůbec začly molekuly vykazovat "odlišnosti" a rezonance byla měřitelná. Pokud jde o narušení, tedy štěpení kvantových hladin atomů, tam je třeba pole o indukci alespoň desitek militesla. Viz https://en.wikipedia.org/wiki/Zeeman_effect Ptal jsem se známého který dělá fyziku kolem MRI a teprve u těchto polí (jednotek Tesla) se dělá výzkum ohledně vlivu na zdraví. Co se týče elektrostatického pole, tím že je statické a panely mají kovovou konstrukci, která je uzemněná, siločáry se stočí směrem ke kovové konstrukci, takže ve vzdálenosti 2m bude pole zanedbatelné. Navíc, tělo, tím že je defakto vodivý roztok a tedy ekvipotenciála nemá s elektrostatickým polem defakto žádný problém do chvíle dokud nepřeskočí jiskra a obloukový výboj. To ale ve vašem případě je zcela vyloučeno, jelikož samotné vodiče mají dostatečnou izolaci už z technických důvodů. Na závěr - pokud povedete kabeláž sériově a vedle vodičů jednoho pólu přiložíte druhý pól a stáhnete to bužírkou nebo stahovacím páskem, defakto stejně jako se dělaly antnéní svody 300Ohm (dvojlinkou), snížíte magnetické pole o několik řádů. Protože jeden vodič vytváří jednu polaritu, druhý vodič opačnou. To máte stejné jako s jakýmkoliv kabelem na 230V~ - když máte ve zdi fázi, nulák a zem, proud protékající směrem do spotřebiče a zpět magnetické pole defakto vyruší ve velké vzdálenosti a zbyde jen zlomek pole, který je dán tím, že vodiče nejsou přesně souosé, ale jsou vedle sebe. A pokud tento svazek dvojlinky připevníte blízko (deset cm) k uzeměné kovové konstrukci snížíte elektrostatické pole od vodičů na neměřitelnou hodnotu. Ostatně tyhle opatření vám doporučuji spíš než kvůli zdraví, ale kvůli odolnosti proti výboji - bouřkám, jejichž výboje mají proudy řádově 10 000 -100 000 ampér, což spolehlivě může PV elektrárnu zničit jen díky indukci do vodičů z PV panelů. S pozdravem, Ing. Petr Sládek